CARFIL INDUSTRIAL PARC

Localizare

Un parc industrial situat în municipiul Brasov, în zona industrială de nord-est pe platforma industrială CARFIL S.A. la intersectia principalelor cai de comunicatie nationale si internationale ce tranziteaza Romania, Brasovul este un important centru economic, situandu-se intre primele mari municipii resedinta de judet din Romania. CARFIL INDUSTRIAL PARC este primul parc industrial functional din Brasov si cuprinde 54 societati comerciale de productie industriala, prelucrari prin aschiere, productie de mobilier din PAL, tratamente termice si diverse servicii.

Logistica

CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. asigura cadrul si sprijinul logistic necesar desfasurarii activitatii societatilor din parcul industrial. Sprijinul logistic consta in principal in asigurarea accesului la instalatiile si retelele parcului, punerea la dispozitia investitorilor a aparaturii proprii, tehnicii de calcul si a informatiilor utile, organizarea in beneficiul partenerilor a unor intalniri, simpozioane, training-uri, specializari in salile de conferinte si de cursuri proprii, precum si asigurarea la cerere a logisticii pentru desfasurarea unor activitati specifice.

Suprafata

Suprafata parcului industrial este de 18.699 mp, din care suprafata spatii inchiriere este de 15.230 mp. Aceasta a reprezentat un interes deosebit pentru investitori, atat prin pozitia geografica cat si prin accesul direct la infrastructura tehnica si edilitara necesara desfasurarii activitatilor economice. CARFIL INDUSTRIAL PARC Brasov se constituie ca o modalitate eficienta si atractiva de dezvoltare economica, agentii economici contractanti fiind avantajati de infrastructura si utilitatile puse la dispozitie de societatea administrator, beneficiind de spatii de productie, administrative si parcari.