Administrare societate

CenzoriJianu Monica
presedinteVieriu Costel
membruIdomir Cristina
membru

Conducerea societatii

Blejdea Liviu
Director General

Declaratie de avere
Declaratie de interese
C.V.